entegreisler BLOG Yazılı Basında Son Durum

24 Tem 2017
yazılı basın

Yazılı Basında Son Durum

Yazılı basın dediğimiz zaman akla ilk olarak gazete , dergiler gelir. Yazılı basın unsurlarının başında yer alan bu iki ürün son derece önemlidir. Yazılı basın unsurları bir zamanların en çok dikkat çeken ve en çok ilgi gören unsurlardandı. Sonraları görsel basın unsurları ile yazılı basın son derece büyük bir yok oluş sürecine girmeye başlamıştı. Bu durum üzerine yazılı basın üzerine araştırmalar yapan gazeteciler, ve yazılı basın elemanları durumu düzeltmek için alışmalar yapmaktadır. Yazılı basın unsurlarının son dönemlerde kaybettiği itibarın en büyük etkenlerinden birisi yanlı bir tutum sergilenmesidir.
Eskilerde gazeteler ve bu tarz haber kaynakları insanlara doğrudan bilgiler aktarmakta ve tek araç olduğu için yoğun ilgi görmekteydi. Son dönemlerde ise görsel basının hızla artışı bu durumu azaltmıştır. Yazılı basın unsurları kendi aralarında bölünmüş bir kısmı sadece habersel ve siyasi içerikli gündemsel konuları ele alırken bir kısmı da magazinsel olaylara öncelik vermemektedir. Gazete okuyucuların son zamanlar da en çok dikkat ettikleri konulardan birisi ise cinayet , cinsel içerikli ve kötü etkileyen yazıları okumamasıdır. Bu tarz haberlerin sıkça olduğu gazeteler tercih edilmemeye başlamıştır.

Yazılı basın unsurlarından gazetelere ki bu ikiye bölünme durumundan sonra okuyucu kitlesinde 20. yy da büyük oranda azalma olmasından sonra, haberi doğruluğu açısından güvenilir gazeteler okunmaya devam etmektedir. Bir takım x kuşağı insanlarının sıkça tercih ettiği ve okumaya devam ettiği gazeteler bulunsa da artık eskisi gibi evlere gazete dağıtımı oldukça azalmıştır. Kişiler görsel basın ve dijital konulara ağırlıklı olarak ilgi alanlarını kaydırmışlardır. Son derece önemli bir konu arz eden yazılı basının bitmesi konusu, çeşitli projeler, araştırmalar yapılarak düzeltilebilir gözüküyor. Bunun için uzun sürecek bir süreci iyi analiz edilmesi de gerek. Yazılı basında gazetelerde azalma görülürken, dergi , broşür gibi diğer yazılı basın araçları artmıştır. Bunun nedeni reklam kampanyalarının büyümesi ve reklama her alanda ihtiyaç duyulmasıdır.

haticesubasi

Entegreişler Blog, entegreisler.com - yoksa bi' fikriniz entegre olmaya bekleriz!

Bir Yorum Bırakın