entegreisler BLOG Etkili Reklam Kampanyasının Özellikleri

30 Mar 2017

Etkili Reklam Kampanyasının Özellikleri

Reklam, firma, kurum, kuruluş veya kişilerin ürettikleri ürün, hizmet veya fikirlerin, çeşitli kitle iletişim araçlarını kullanarak geniş kitlelere ulaşarak bu kitlelerin satın almasını, ihtiyaç duymasını ve beğenmesini sağlayacak şekilde tasarlanarak tanıtılmasıdır.

Üretilen ürün, hizmet veya fikrin pazarlanabilmesinin en önemli ayağı reklamlardır. Reklam Kampanyaları sayesinde hedef kitlenize ya da hedef kitlenizden olmayan insanlara bile ulaşarak firmaların ürettiklerini tüketicilerin almasını sağlamaktadırlar. Reklamlar gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmişlerdir. Reklamlar talebi attırıp satış hızının arttırılması amaçlanmaktadır. Hatta insanlar gereksinimleri olmayan ürünlere yönelten ve alımını sağlayan çeşitli etkili reklam kampanyaları bulunmaktadır.

Reklamcılık sektörünün önemini Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Franklin Roosevelt’in bir sözüyle açıklamak yerinde olacaktır: “Eğer hayata yeniden başlama imkânı olsaydı, reklamcılığı bütün diğer işlere tereddütsüz tercih ederdim” İnsanların hayatlarını yönlendiren ve tercihlerini değiştirebilen reklamlar etkili bir şekilde yapıldığında bu durumu ikiye katlayabilmektedir. Peki, nasıl yapılır etkili reklam kampanyası? Bir reklamın etkileyici olabilmesi için öncelikle hatırlanabilir olması gerekmektedir. Bilinçaltına yerleşen ve gün içinde sürekli insanların aklına gelen bir reklam oldukça etkileyici demektir. Sonrasında ise reklamın tüketiciye doğru mesaj vermesi gerekmektedir. Ürün konusunda gerçek dışı bilgiler vermemeli ve insanlar yanıltma yoluna gidilmemelidir. Reklamda ürünün tüketiciye faydaları ve genel olarak ürünün avantajları yansıtılmalıdır. Ürünü çekici hale getiren ve tüketicide satın alma isteği uyandıran özellikler aktarılmalı ve gereksiz bilgiler verilmemelidir. Etkili reklam kampanyaları unsurunun bir diğer özelliği ise ürünün ötesinde değerleri koruması ve reklamın markanın duruşuyla uyumluluk göstermesi gerekmesidir.

Etkili Reklam Kampanyaları Nasıl Yapılır?
Ürünü pazarlama yolunda en önemli adım olan reklamlar beklentiyi karşılamalıdır. Bu nedenle güvenilir olmalıdırlar. Hedef kitlenizin kendileri ile bağdaştırabilecekleri hikâye anlatımı yoluyla reklamlar oluşturmalısınız. Böylece daha fazla insana ulaşabilir ve ürününüzün satışını arttırabilirsiniz. Aynı zamanda bu şekilde daha güven veren bir marka haline gelmiş olursunuz. Etkili reklam kampanyaları direk satış odaklı olmak yerine marka sadakati ve sevgisini arttırabilecek özellikte olmalıdır. Bir markaya duyulan sadakat ve sevgi o markanın satış hızını arttıran başka bir etkenlerden biridir. Reklam kampanyanız herkese hitap etmeli ve pozitif mesajlar içermelidir. Ürünün avantajlarını başarılı bir şekilde yansıtmalı ve hedef kitlenizin tamamına hitap etmeyi amaçlamalısınız. Etkili reklam kampanyalarının en önemli özelliklerinden biriside reklamda verilen mesajın doğruluğu ve gerçekliğidir.

Etkili reklam kampanyaları içerisinde en önemli unsurlardan biriside insanların duygularına dokunabilmektir. Oluşturduğunuz reklam ile hedef kitlenizin duygusal arzularına ulaşmayı başarabilmeniz gerekmektedir. Bu sayede ürününüze olan talep miktarı oldukça artış gösterecektir. Aynı zamanda reklamda yer olacak olan insanlarda önemlidir. Eğer reklamda ünlü kişilere yer verirseniz ürün tanıtımını daha etkili bir biçimde yapmış olursunuz. Bir diğer yöntem ise kıyaslama yöntemidir. Ürününüzü farklı markaların ürünleriyle kıyaslayarak kendi ürününüzü daha iyi göstermeye çalışabilirsiniz.

entegreisler

yoksa bi' fikriniz entegre olmaya bekleriz!

Bir Yorum Bırakın